عملکردی که کریس رونالدو را به توپ طلای پنجم رساند

ویدیویی از عملکرد های خیره کننده کریستیانو رونالدو را مشاهده می کنید ......

ویدیویی از عملکرد های خیره کننده کریستیانو رونالدو را مشاهده می کنید

تگ ها


مراسم توپ طلا