عملکرد ادن هازارد در دیدار مقابل وستهام/ ویدیو

ادن هازارد در دیدار چلسی و وستهام عملکرد درخشانی داشت و دو گل تیمش را به ثمر رساند ......

ادن هازارد در دیدار چلسی و وستهام عملکرد درخشانی داشت و دو گل تیمش را به ثمر رساند.

در این ویدیو، عملکرد هازارد را مقابل وستهام مرور می کنید.