عملکرد تیم ملی در بازی با ازبکستان

عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در بازی پنجشنبه هفته قبل مقدماتی جام جهانی2018 از لحاظ تعداد پاس 395 برابر559پاس از تیم ازبکستان است ......

عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در بازی پنجشنبه هفته قبل مقدماتی جام جهانی2018 از لحاظ تعداد پاس 395 برابر559پاس از تیم ازبکستان است.

همچنین تعداد پاس های صحیح تیم ایران53درصد(213پاس) و نیز تعداد پاس های صحیح ازبکستان67درصد(377پاس) بوده است.

از نظر تعداد شوت در چارچوب نیز،تیم ایران موفق به زدن 2شوت در چارچوب دروازه ازبکستان و 16سانترو3کرنر شده است.همچنین بازیکنان ایران در این دیدارمرتکب14خطا شده و مالکیت توپ40درصد در زمین ازبکستان بوده است.

تگ ها


فوتبال