عملکرد جالب«دیگو مارادونا»در «دیدار صلح»

در دیدار یاران رونالدینیو و یاران مارادونا که با عنوان دیدار صلح و دوستی برگزار شد، دیگو مارادونا با خوان سباستین ورون درگیری لفظی پیدا کرد، اما دو پاس گل داد و یک بار هم با دست توپ را کنترل کرد تا نشان دهد دود از کنده بلند می شود ......

در دیدار یاران رونالدینیو و یاران مارادونا که با عنوان دیدار صلح و دوستی برگزار شد، دیگو مارادونا با خوان سباستین ورون درگیری لفظی پیدا کرد، اما دو پاس گل داد و یک بار هم با دست توپ را کنترل کرد تا نشان دهد دود از کنده بلند می شود.

تگ ها


فوتبال