عملکرد خاص بوفون

به گزارش مدال به نقل از ایسنا و به نقل از مدیاست، جیان لویجی بوفون در شبی که یوونتوس توانست با دو گل موناکو را شکست دهد در ترکیب اصلی به میدان رفت و عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد ......

به گزارش مدال به نقل از ایسنا و به نقل از مدیاست، جیان لویجی بوفون در شبی که یوونتوس توانست با دو گل موناکو را شکست دهد در ترکیب اصلی به میدان رفت و عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد ...

به گزارش مدال به نقل از ایسنا و به نقل از مدیاست، جیان لویجی بوفون در شبی که یوونتوس توانست با دو گل موناکو را شکست دهد در ترکیب اصلی به میدان رفت و عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد.

این دروازبان بزرگ با حضور در دیدار برابر موناکو تعداد بازیهای خود در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا را به عدد 100 رساند.

او نخستین دروازبان در تاریخ باشگاه یوونتوس است که 100 حضور در لیگ قهرمانان اروپا داشته است.