عملکرد درخشان «استیفن کری» در برابر مینسوتا

استیفن کری در بازی شب گذشته تیمش در برابر مینسوتا با 34 امتیاز، 7 ریباند و 6 پاس عملکرد درخشانی داشت و کمک کرد تا گلدن استیت برابر مینسوتا با نتیجه 115 بر 102 پیروز شود ......

«استیفن کری» در بازی شب گذشته تیمش در برابر مینسوتا با 34 امتیاز، 7 ریباند و 6 پاس عملکرد درخشانی داشت و کمک کرد تا گلدن استیت برابر مینسوتا با نتیجه 115 بر 102 پیروز شود. 

تگ ها


بسکتبال