عملکرد درخشان «راسل وستبروک» برابر پلیکانز

راسل وستبروک در دیدار تاندرز برابر پلیکانز باز هم ستاره تیمش بود و توانست برای بیست و نهمین بار در این فصل تریپل دبل کند ......

راسل وستبروک در دیدار تاندرز برابر پلیکانز باز هم ستاره تیمش بود و توانست برای بیست و نهمین بار در این فصل «تریپل دبل» کند. تاندرز در نهایت این دیدار را 118 به 110 به سود خود خاتمه داد. تمام امتیازات وست بروک در این دیدار را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


بسکتبال