عملکرد درخشان «راسل وستبروک» در برابر پلیکان ها

راسل وستبروک، ستاره تاندرز در دیدار بامداد امروز برابر نیو اولیانز ستاره تیمش بود و توانست با 28 امتیاز، 12 پاس و 17 ریباند تیمش را 101 بر 92 برنده میدان کند ......

راسل وستبروک، ستاره تاندرز در دیدار بامداد امروز برابر نیو اولیانز ستاره تیمش بود و توانست با 28 امتیاز، 12 پاس و 17 ریباند تیمش را 101 بر 92 برنده میدان کند. مروری بر نمایش دیدنی این ستاره ان بی ای داشته باشیم.