عملکرد دیدنی «حمیدو دیالو» در تمرینات ترکیبی

حمیدو دیالو، پدیده تیم کوئینز با اینکه مدت ها از مسابقات دور بوده ابتدای هفته عملکرد بی نظیر در تمرینات ترکیبی ان ......

حمیدو دیالو، پدیده تیم کوئینز با اینکه مدت ها از مسابقات دور بوده ابتدای هفته عملکرد بی نظیر در تمرینات ترکیبی ان.بی.ای داشت و به خصوص با پرش بلند و حیرت انگیزش حاضران را به وجد آورد.