عملکرد عالی «جیمز هاردن» برابر نیکس

جیمز هاردن در دیدار شب گذشته تیمش برابر نیکس 37 امتیاز بدست آورد. تمام حرکات او در این بازی را ببینیم ......

جیمز هاردن در دیدار شب گذشته تیمش برابر نیکس 37 امتیاز بدست آورد. تمام حرکات او در این بازی را ببینیم.

تگ ها


اخبار ویژه بسکتبال