عملکرد « موراتا » مقابل کاستاریکا

عملکرد آلوارو موراتا را در تیم ملی اسپانیا مقابل کاستاریکا مرور می کنیم ......

عملکرد آلوارو موراتا را در تیم ملی اسپانیا مقابل کاستاریکا مرور می کنیم.

تگ ها


آلوارو موراتا اسپانیا فوتبال