عملکرد «کوتینیو» برابر ایبار

ستاره برزیلی بارسا در نیمه دوم بازی برابر ایبار به میدان آمد و زمینهساز گل دوم تیمش بود ......

ستاره برزیلی بارسا در نیمه دوم بازی برابر ایبار به میدان آمد و زمینه‌ساز گل دوم تیمش بود.

تگ ها


فیلیپه کوتینیو بارسلونا لالیگا فوتبال