عکس روز: توسل میلان به مریم مقدس!

هواداران میلان در آستانه دیدار حساس تیمشان مقابل جنوا به مریم مقدس متوسل شده‌اند....

هواداران میلان در آستانه دیدار حساس تیمشان مقابل جنوا به مریم مقدس متوسل شده‌اند.

طعنه هواداران میلان به سرمربی ناکام در آستانه دیدار حساس تیمشان مقابل جنوا. بعد از سیدورف...اینزاگی... میهایلوویچ..بروچی... مونتلا...گتوزو و جیامپائولو، تنها مریم مقدس می‌تواند ناجی میلان بحران‌زده باشد.

 

بیشتر بخوانید: 

مدیران میلان سرمربی جدید انتخاب کردند؟

تگ ها


جیامپائولو آث میلان سری آ فوتبال