عکس‌نوشت: سرطان را بکش قهرمان

سینیشا میهایلوویچ در بحبوحه مبارزه با سرطان روی نیمکت بولونیا نشست...

این صورت تکیده و پانسمان روی گردن متعلق به سینیشا میهایلوویچ است. مدافع گردن‌کلفت صرب و مربی سختگیر بولونیا و میلان و چندباشگاه دیگر که فقط چندماه بعد از شروع مبارزه با سرطان خون این‌قدر  وضعیت بدنی‌اش افت کرده. مربی‌ای که وسط دوره‌های شیمی‌درمانی سری آ را شروع کرد و روی نیمکت بولونیا نشست تا به سرطان دهن‌کجی کند. کسی که بعد از ابتلایش به سرطان به رسانه‌ها گفته بود: " در زندگی  هیچ‌چیزی به من هدیه داده نشد و مجبور بودم برای همه‌چیز مبارزه کنم." 
این‌بار هم مبارزه کن سینیشا و کنترل زندگی‌ات را هم در دستان خودت بگیر.

تگ ها


یادداشت یادداشت‌های اختصاصی سینیشا میهایلوویچ بولونیا سری آ فوتبال