عکس نوشت/ وریا در اردوی استقلال نفس کش طلبید!

وریا غفوری حالا برای خودش یلی شده است......

وریا غفوری حالا برای خودش یلی شده است...

به گزارش خبرنگار مدال، وریا غفوری حالا برای خودش یلی شده است. مرد متعصب استقلال که رو به دوربین فیگور گرفته و در بازوی چپش انگار تخم مرغ کار گذاشته... اول شرکت طرف قرارداد البسه استقلال را وادار کرد که جنس بهتری از البسه را برای استقلال جور کند و حالا هم در حال نسق کشی در اردوی استقلال است تا تازه وارد ها بفهمند که کجا آمده اند و کم کاری و بی خیالی اینجا در استقلال با چه چیزهایی آنها را مواجه می کند. 
نگاه نکنید رو به دوربین می خندد، غفوری پشت دوربین در حال کتک زدن کم کارهاست لابد، این را از نگاه عجیب و خندان فرشید اسماعیلی هم می توان فهمید!

 

بیشتر بخوانید:

عکس نوشت/یکشنبه سرنوشت ساز استقلال!