عکس نوشت؛ 45 سال پیش در چنین روزی رسانه های ایران چه نوشتند

نگاهی خواهیم داشت به نوشته های رسانه های ایران در چنین روزی در روز 28 دی 45 سال قبل....

به گزارش مدال، در دهه های قبل سایت و خبرگزاری وجود نداشت و غول رسانه های ورزشی ایران دو مجله کیهان ورزشی و دنیای ورزش بودند. نگاهی داریم به تیترهای روی جلد این دو هفته نامه.

بیشتربخوانید:
صعود به المپیک در روزی که فوت پدر علی پروین را مخفی کردند


شنبه ۲۸ دیماه ۱۳۵۳
جلد مجله دنیای ورزش

شنبه ۲۸ دیماه ۱۳۵۳
جلد مجله کیهان ورزشی

 

تگ ها


فوتبال