عکس‌های ماندگار تاریخ فوتبال (دوبله)

مروری بر زیباترین و تاثیرگذارترین عکس‌های تاریخ فوتبال....

از گریه‌های پله تا فریاد مارادونا و گل مرگبار اسکوبار، مروری بر تاثیرگذارترین گل‌های تاریخ فوتبال داشته باشیم.