عکس یادگاری پدیده ای ها در آزادی

بازیکنان و کادر فنی تیم \دیده در ورزشگاه آزادی عکسی به یادگار گرفتند....

بازیکنان و کادر فنی تیم \دیده در ورزشگاه آزادی عکسی به یادگار گرفتند.

به گزارش مدال، اعضای کادرفنی و بازیکنان تیم پدیده در ورزشگاه آزادی پیش از شروع دیدار با پرسپولیس عکس یادگاری گرفتند