عیادت اصفهانیان از داور بانوی لیگ برتر فوتبال

آتنا لشنی برای حضور در مرحله نهایی دوره اول آکادمی داوران2017 - آسیا از 7 تا 13 سپتامبر 2018 (16 تا 22 شهریورماه) در مالزی برگزار می شود، در مسیر عزیمت به فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) دچار سانحه رانندگی و از ناحیه دست و دنده دچار شکستگی شد و نتوانست خود را به کلاس بینالمللی برساند ......

 آتنا لشنی برای حضور در مرحله نهایی دوره اول آکادمی داوران2017 - آسیا از 7 تا 13 سپتامبر 2018 (16 تا 22 شهریورماه) در مالزی برگزار می شود، در مسیر عزیمت به فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) دچار سانحه رانندگی و از ناحیه دست و دنده دچار شکستگی شد و نتوانست خود را به کلاس بین‌المللی برساند.

همچنین فریدون اصفهانیان روز گذشته به همراه  بیک وردی، حسین خانبان، زاهد بحرینی، نسیم پیله ور و مهناز ذکایی از این داور بازدید کردند.

تگ ها


فوتبال