غازها، میهمان ناخوانده تیم ولز

در منظره ای جالب از تمرینات تیم ملی ولز پیش از بازی با تیم گرجستان،بازیکنان این تیم که درحال تمرینات وگرم کردن خود در زمین مخصوص بودند،ناگهان شاهد ورود غازها به حاشیه زمین تمرینشان شدند ......

در منظره ای جالب از تمرینات تیم ملی ولز پیش از بازی با تیم گرجستان،بازیکنان این تیم که درحال تمرینات وگرم کردن خود در زمین مخصوص بودند،ناگهان شاهد ورود غازها به حاشیه زمین تمرینشان شدند.

تگ ها


فوتبال