غافلگیری به سبک شفر؛ نورافکن کجاست؟

ترکیب استقلال علامت سوالی مهم دارد....

ترکیب استقلال علامت سوالی مهم دارد.

ترکیب استقلال برای دیدار با العین مشخص شد.

به گزارش مدال، شفر برای جدال خانگی و انتقامی از العین پاتوسی را در غیاب صیادمنش فیکس کرده و طارق همام، تبریزی و شجاعیان شانس حضور در ترکیب اصلی را از دست داده اند. استفاده از وریا غفوری در دفاع راست و ترجیح دادن زکی پور به نورافکن و سهرابیان غافلگیر کننده ترین تصمیم شفر بوده است. او بار دیگر رحمتی را بخاطر تجربه بیشتر به حسینی ترجیح داده و با توجه به بازگشت علی کریمی دیگر از چشمی در هافبک دفاعی بهره نبرده و اینگونه به استفاده از زوج منتظری و چشمی در قلب دفاع دانشگر به نیمکت نشین تبدیل شده است.