غافلگیر کردن هواداران «پاریسن ژرمن» با ستاره های تیم

تعدادی از هواداران تیم پاریس سن ژرمن برای یک اتفاق خاص که خودشان هم از آن بی خبرند به پارک دو پرنس دعوت شده اند ......

تعدادی از هواداران تیم پاریس سن ژرمن برای یک اتفاق خاص که خودشان هم از آن بی خبرند به پارک دو پرنس دعوت شده اند. پس از دیدن رختکن و چرخیدن در سالن های مختلف اتفاق غافلگیرکننده ای انتظارشان را می کشد که در ادامه می بینید.

تگ ها


پاری سن ژرمن فوتبال