غایب بزرگ تمرینات لسترسیتی

پس ازمنتفی شدنانتقال ریاض محرز به منچسترسیتی، وینگر الجزایری لسترسیتی از حضور در تمرینات این باشگاهخودداری کرد ......

 پس از منتفی شدن انتقال ریاض محرز به منچسترسیتی، وینگر الجزایری لسترسیتی از حضور در تمرینات این باشگاه خودداری کرد.

به گزارش Sky Sports، ریاض محرز در تمرینات امروز لسترسیتی نیز غیبت داشته است و اختلاف نظر وی با باشگاه پایانی ندارد. با وجود اینکه کل بازیکنان لسترسیتی روز گذشته استراحت کردند، اما امروز به تمرینات گروهی بازگشتند، اما ریاض محرز غایب بزرگ تمرینات بود.

بدین ترتیب ستاره الجزایری لستر، چهار جلسه تمرین و دو مسابقه تیمش را به دلیل عدم موافقت باشگاهش باانتقال 65 میلیون پوندی به منچسترسیتی از دست داده است.

هنوز مشخص نیست که غیبت محرز در آخرین جلسه تمرینی لستر با کسب اجازه بوده یا وی به دلیل مشکلات موجود از حضور در تمرینات خودداری کرده است.

با این اوصاف احتمال حضور محرز در دیدار مقابل منچسترسیتی در هاله ای از ابهام قرار دارد.

تگ ها


اخبار روز ریاض ماحرز لستر سیتی فوتبال