غرش خودروهای فرمول 1 آغاز شد

با شروع فصل جدید رقابتهای فرمول 1 تمام خودروهای حاضر دراین مسابقات وارد پیست شدند و خودشان را در فصل جدید نشان دادند ......

با شروع فصل جدید رقابت‌های فرمول 1 تمام خودروهای حاضر دراین مسابقات وارد پیست شدند و خودشان را در فصل جدید نشان دادند. قسمت‌هایی از اولین دور خودروها را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس