غلبه بر ترس از تاریکی با غواصی در اعماق غارها

تیم مانی، متخصص غواصی آزاد و دن ورهوون غواص و فیلمساز مشهور به غار کاردامیلی رفته اند تا در اعماق تاریک آن غواصی کنند ......

تیم مانی، متخصص غواصی آزاد و دن ورهوون غواص و فیلمساز مشهور به غار کاردامیلی رفته اند تا در اعماق تاریک آن غواصی کنند. ورهوون ضمن پخش تصاویری بی نظیر از اعماق این غار، درباره ترس از تاریکی و راه های غلبه بر آن صحبت می کند. پیشنهاد می کنیم این ویدیوی استثنایی را از دست ندهید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس