غیاثی: کسی با من مشورت نکرد!

سخنگوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال مدعی شد در مورد استعفای فریدون اصفهانیان و انتخاب سرپرست جدید کمیته داوران کسی از او نظرخواهی نکرده است...

سخنگوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال مدعی شد در مورد استعفای فریدون اصفهانیان و انتخاب سرپرست جدید کمیته داوران کسی از او نظرخواهی نکرده است

سیدرضا غیاثی در این مورد گفت: نه فریدون اصفهانیان برای استعفایش با من مشورت کرد نه فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرپرست جدید کمیته داوران!

به گزارش مدال، سیدرضا غیاثی در مورد کناره‌گیری فریدون اصفهانیان از ریاست کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت: نه فریدون اصفهانیان برای استعفایش با من مشورت کرد نه فدراسیون فوتبال در مورد انتخاب سرپرست جدید کمیته داوران از من نظری خواست.

غیاثی حاضر به توضیح بیشتری در این مورد نشد. علیرضا سهرابی که از داوران پیشکسوت فوتسال است به عنوان سرپرست کمیته داوران انتخاب شده است.