غیبت احمد زاده در دیدار برابر پیکان

فرشاد احمدزاده که بعد از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت با عملکردی قابل توجه در پست وینگر راست پرسپولیس به یکی از بازیکنان مورد اعتماد برانکو ایوانکوویچ تبدیل شده بود، در دقیقه 65 دیدار با گسترش فولاد و با دریافت کارت زرد از اکبریان سه کارته شده و دیدار مقابل پیکان را از دست داد ......

 فرشاد احمدزاده که بعد از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت با عملکردی قابل توجه در پست وینگر راست پرسپولیس به یکی از بازیکنان مورد اعتماد برانکو ایوانکوویچ تبدیل شده بود، در دقیقه 65 دیدار با گسترش فولاد و با دریافت کارت زرد از اکبریان سه کارته شده و دیدار مقابل پیکان را از دست داد.
احمدزاده که نسبت به حرکت غیر ورزشی عزیز معبودی معترض بود به مشاجره با بازیکن انزلی‌چی گسترش فولاد پرداخت که داور با اخطار به او و بازیکن گسترش به ماجرا فیصله داد.

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال