غیبت تیموری و آقاخان در لیست آسیایی استقلال

دو بازیکن جدید استقلال در حال حاضر در فهرست آسیایی این باشگاه قرار ندارند به گزارش خبرنگار مدال،با وجود ثبت قرارداد میثم تیموری در هی ......

دو بازیکن جدید استقلال در حال حاضر در فهرست آسیایی این باشگاه قرار ندارند
به گزارش خبرنگار مدال،با وجود ثبت قرارداد میثم تیموری در هی ...

دو بازیکن جدید استقلال در حال حاضر در فهرست آسیایی این باشگاه قرار ندارند
به گزارش خبرنگار مدال،با وجود ثبت قرارداد میثم تیموری در هیات فوتبال استان تهران نام این بازیکن در لیست ارسالی استقلال به آسیا قرار ندارد.
نام مرتضی آقاخان دیگر بازیکن جدید استقلال هم در این فهرست دیده نمی شود. 
با این حال باشگاه استقلال در صورت صلاحدید می تواند  به فاصله پنج روز مانده به بازی با السد نام این دو بازیکن را به فهرست آسیایی خود اضافه کند که باید دید هر دو آن ها اضافه می شوند یا نه؟