غیبت سرمربیان در نشست‌های مطبوعاتی تخلف است

سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که مقررات مربوط برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی را رعایت کنند....

به گزارش"ورزش سه" و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، حسن کامرانی فر، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال اعلام کرد در راستای ماده ۵۱ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ در تاریخ ۲۶ تیرماه، در خصوص عدم شرکت سرمربی تیم های فوتبال در کنفرانس های مطبوعاتی قبل و بعد از بازی و همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی و مصاحبه ها و مندرج در آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول فوتبال ایران، مصوب ۱۳۹۸ تخلف انضباطی محسوب و بر اساس ماده ۱۱۷ مقررات انضباطی طبق مجازاتهای مندرج در این مقررات از جمله جرایم نقدی و محرومیت با اشخاص متخلف اعم از سرمربی، مسئول رسانه ای و باشگاه مربوط از سوی ارکان قضایی برخورد خواهد شد.

تگ ها


کمیته داوران حسن کامرانی فر