فابین دلف: برد برابر چلسی، برای بنجامین مندی بود

منچسترسیتی با عملکردی درخشان موفق بهشکست چلسی در خانه حریفشد. یکی از ستاره های منچسترسیتی در این بازی، فابین ......

 منچسترسیتی با عملکردی درخشان موفق به شکست چلسی در خانه حریف شد.

یکی از ستاره های منچسترسیتی در این بازی، فابین دلف بود. دلف که امروز حتی در پست تخصصی خود بازی نمی کرد، عملکردی چشم گیر داشت و درباره برد 1-0 برابر چلسی می گوید:

این برد برای بنجامین مندی بود. او قبل از بازی به ما پیامی داد و پیامش به ما کمک کرد.

بنجامین مندی، مدافع چپ منچسترسیتی، رباط صلیبی پاره کرده است و مدت زیادی از میادین دور خواهد بود و جای او را فابین دلف گرفته است. 

هیچ بازیکنی نمی خواهد باشگاهی مثل منچسترسیتی را ترک کند، اگر این اتفاق بیفتد، به این خاطر است که باشگاه دیگر به شما نیاز ندارد.

این برد بسیار ارزشمند بود. با آگاهی به اینکه این بازی می تواند یکی از سخت ترین بازی های فصل مان باشد اما برای این بازی برنامه داشتیم و آن را اجرا کردیم

تگ ها


اخبار روز منچستر سیتی لیگ برتر فوتبال