فاکتور نیمار؛ خائنی که نجات می‌دهد

صدرنشینی پاری سن ژرمن به لطف امتیازهایی که نیمار به آنها هدیه داد....

فاکتور نیمار؛ خائنی که نجات می‌دهد

استراسبورگ و لیون؛ دو ضربه نهایی نیمار سد دفاعی هر دوتیم را شکست تا پاریسن ژرمن با نبوغ مهاجم خائنش 6امتیاز دشت کند و به جای سکوی چهارم، حالا صدرنشین لاشامپیونه باشد. انگار نه انگار که ستاره برزیلی تا همین دوهفته پیش زیر آماج حملات هواداران پاریسی قرار گرفته بود که او را خائن خطاب می‌کردند و می‌خواستند سرش را از تنش جدا کنند. راه‌حل‌های فوتبالی اما همیشه ساده‌تر و کارآمدتر هستند. دوهفته بعد از بنرهایی که علیه نیمار در ورزشگاه پارک دوپرنس نصب شده بود، حالا ستاره برزیلی روی جلد معتبرترین نشریه فرانسوی رفته است. تصویر تمام‌صفحه نیمار در حالی که دارد ضربه نهایی را به لیون وارد می‌کند، امروز روی جلد نشریه اکیپ بود. با تیتری مختصر و مفید که همه‌چیز را درباره ستاره برزیلی بیان می‌کرد: «پاهای نیمار». پاهایی که او را در این مدت از حاشیه‌هایی که درگیرش بوده، نجات داده‌اند. نیمار برای بیرون آمدن از فشار به همین پاها نیاز دارد. ستاره‌ای که بیرون زمین هر چقدر هم خودش را کثیف کند، پرواز و تیک‌آف از روی چمن ورزشگاه را خیلی خوب بلد است

تگ ها


نیمار پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال