فتح آبشار «باتارا جورج» در لبنان به دست «دیوید لاما»

دیوید لامای جوان از بهترین صخره نوردهای جهان است و به انتخاب مسیرهای خاص و دشوار شهرت دارد ......

«دیوید لاما»ی جوان از بهترین صخره نوردهای جهان است و به انتخاب مسیرهای خاص و دشوار شهرت دارد. او این بار به سراغ آبشار «باتارا جورج» در لبنان رفته که تاکنون کسی از آن صعود نکرده است. صعود لاما از این آبشار خاص و حفره های عمیق و هولناکش را در این ویدئو ببینید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس