فتح متروک‌ترین کوه «سیبری»

ماجرا از این قرار است که دو کاوشگر به نام های ماتیاس هانی و ماتیاس مایر تصمیم می گیرند برای ساخت مستندی از کوه های متروک سیبری دست به یک عملیات غیر ممکن بزنند ......

ماجرا از این قرار است که دو کاوشگر به نام های «ماتیاس هانی» و «ماتیاس مایر» تصمیم می گیرند برای ساخت مستندی از کوه های متروک سیبری دست به یک عملیات غیر ممکن بزنند. آن ها در دمای منهای 60 درجه کیلومترها در سیبری سفر می کنند تا به کوه «گورا پابدا» برسند و اولین انسان هایی باشند که از آن صعود می کنند.

آن ها هر لحظه خطر مرگ را احساس می کردند، چرا که اگر هر کدام مصدوم می شدند هلکوپتر نجات باید 1000 کیلومتر طی می کرد تا به آن ها برسد. این دو کاوشگر نترس از ماجرای سفر خودشان فیلم مستندی با عنوان «هزارتوی سفید» تهیه کرده اند که بزودی در «مدال» تقدم تان خواهد شد.

تگ ها


اکستریم اسپورتس