فتل الله زاده ; آقای وزير! مديريت عهد قاجار در استقلال حاكم است

در برنامه اي كه هيچ ارتباطي به مديران عامل قبلي استقلال نداشت، باز هم افتخاري يادي از علی فتح ا ......

در برنامه اي كه هيچ ارتباطي به مديران عامل قبلي استقلال نداشت، باز هم افتخاري يادي از علی فتح ا ...

در برنامه اي كه هيچ ارتباطي به مديران عامل قبلي استقلال نداشت، باز هم افتخاري يادي از علی فتح ا... زاده كرد تا مشخص شود اثرگذاري اين مدير به مراتب بيش از هر فردي در اين سمت بوده است.

به گزارش مدال به نقل از  فتح ا... زاده با خبرورزشي درباره همين موضوع حرف زد.

*شما بوديد كه پرچم استقلال را بالاي سرتان گرفتيد؟

ظاهراً اين كار هم جرم است. شايد هم به بعضي ها فشار آمده كه من استقلال را تا اين حد دوست دارم.

* برداشت تان از برنامه 90 و اتفاقات رخ داده در آن چيست؟

واقعاً جاي تأسف دارد. اين برنامه ضايعه دردناكي براي باشگاه استقلال بود و تلخي اش از آن شكست 6 تايي از يك تيم حاشيه خليج فارس به مراتب بيشتر بود.

* با ديدن اين برنامه چه چيزي دستگيرتان شد؟

اينكه باشگاه اصلاً مدير ندارد. سالي كه نكوست از بهارش پيداست. در اين برنامه ماهيت و وزن افراد كاملاً مشخص شد. همه متوجه شدند چرا كادر فني نمي تواند تمركز لازم داشته باشد تا كارش را بكند.

* چه كاري بايد براي استقلال انجام داد؟

من جاي سلطاني فر بودم، از تركمنستان زنگ مي زدم و همه عوامل باشگاه را بركنار مي كردم و يك سرپرست موقت مي گذاشتم تا فعلاً تيم را هدايت كند و بعد سر فرصت يك هيئت مديره و مديرعامل در حد استقلال براي باشگاه انتخاب مي كردم. در اين برنامه به حيثيت 72 ساله باشگاه استقلال توهين شد.

* افتخاري را چطور مديري ديديد؟

طرز برخورد مديرعامل باشگاه با مسائل، كلاس و وزن او را مشخص كرد. نشان داد در حد اين باشگاه نيست و لباس استقلال به تن خيلي هايي كه امروز در باشگاه هستند، گشاد است.

* اگر شما مديرعامل بوديد به خودتان اجازه مي داديد با يكي از اعضاي هيئت مديره و سرمربي جلسه مهمي بگذاريد.

اين نتيجه بي تدبيري است. مديري كه نمي تواند بازيكن و مربي اش را كنترل كند يا با آنها حرف بزند، نتيجه اش همين مي شود. بايد به وزير گفت ما در اين برنامه يك نمونه از مديريت عهد قاجار را ديديم. اين نوع اتفاقات براي باشگاهي كه پرچمدار علم و قدرت در ايران و آسياست، باعث تأسف است.

* چرا ماجراي جباري و رحمتي به اينجا كشيد؟

مديرعامل اگر متوجه تخلف بازيكنش شد، بايد با اقتدار با بازيكن برخورد كند. اگر من باشم حتي تا مرز اخراج هم پيش مي روم كما اينكه قبلاً هم اين كار را كرده ام و الان نمي خواهم از بازيكني اسم ببرم. مدير بايد قدرت تصميم گيري داشته باشد نه اينكه براي شركت دريك برنامه تلويزيوني چند بار حرفش را عوض كند. كاملاً مشخص است كه آقاي افتخاري به شدت نگران بودن در باشگاه است و تا الان هم به هر شكلي بوده خودش را نگه داشته است.

* نقبي هم به شما و بدهي هاي 22 ميلياردي تان زد؟

آقاي توفيقي كه مي گفت من 90 ميليارد بدهي دارم. بعد يكي ديگر گفت 70 ميليارد و در برنامه 90 اين هفته افتخاري گفت 22 ميليارد كه البته اين ها همه بدهي انباشته است نه بدهي من. بدهي قدرالسهم سازمان تربيت بدني وقت و وزارت ورزش كه به تعهدات مالي شان عمل نكردند اما عيبي ندارد ظاهراً با اين روند كه پيش مي رويم و هر چند وقت يكبار 20، 30 ميليارد از بدهي من كم مي شود، فكر كنم تا يكي، دو مدير بعدي بدهي هاي من هم تسويه شود (خنده). اشكالي ندارد. شما مي خواهيد با اين مسائل ضعف هاي تان را بپوشانيد و مشخصاً از محبوبيت ديگران ناراحت مي شويد.

* اگر مدير عامل بوديد در ماجراي اختلاف منصوريان و رحمتي طرف كدام يك را مي گرفتيد؟

* آنجا يك اختلاف ساده بين مربي و شاگرد به وجود آمده است كه سهواً بر اثر شدت بحران هاي دور و بر تيم هر دو اشتباه كرده اند. به رحمتي مي گفتم چون منصوريان سرمربي است و دغدغه اش بيشتر از توست، بايد گذشت كند.

* به منصوريان حرفي نمي زديد؟

به منصوریان هم مي گفتم تو حكم پدر اين خانواده را داري و نبايد حرفت را به خانه همسايه ببري و مراقب حرف زدنت باش.

* اما هنوز موضوع خنده رحمتي قبل از پنالتي در تاريكي مانده است؟

اصلاً فرض را بر اين بگذاريم كه او خنديده است. ما هم گاهي در حين عصبانيت مي خنديم. چه اشكالي دارد. من شك ندارم كه رحمتي از روي عصبانيت خنديده است. اميدوارم هرچه زودتر استقلال نفس بكشد چون حال هوادارانش به حال اين تيم و نتايجش بستگي دارد. 

 

تگ ها


اخبار روز استقلال خوزستان فوتبال