فدراسیون فوتبال از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مثتنی است

در سند پژوهشهای مجلس تاکید شده که فدراسیون فوتبال نهادی غیر دولتی است و با سایر فدراسیون های ورزشی متفاوت است ......

در سند پژوهش‌های مجلس تاکید شده که فدراسیون فوتبال نهادی غیر دولتی است و با سایر فدراسیون های ورزشی متفاوت است.

به گزارش مدال، در هفته‌های اخیر بحث اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در فدراسیون‌های ورزشی نقل محافل ورزشی و حتی سیاسی بوده است با این حال فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه‌ای که دارد یک نهاد غیر دولتی است و نهاد عمومی محسوب نمی‌شود که شامل اجرای این قانون شود.در سند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۷ آذر ۸۹آمده  که فدراسیون فوتبال با سایر فدراسیون های ورزشی متفاوت است و در این متن صراحتا نوشته شده که اساسنامه فدراسیون فوتبال مورد تایید فیفاست و در  روز ۲۴ مرداد ۱۳۸۶  این اساسنامه مستقل فدراسیون فوتبال به تصویب هیات وزیران رسیده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که فدراسیون فوتبال مشمول این قانون نمی‌شود و مهدی تاج و اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال می‌توانند بدون مشکل قانونی به کار خود ادامه بدهند.

تگ ها


فوتبال