فدراسیون فوتبال منتشرکنندگان اساسنامه جعلی را تهدید کرد

کمیته امور استان‌های فدراسیون فوتبال ضمن انتشار نسخه های اصلی اساسنامه هیئت های فوتبال استان ها اعلام کرد، منتشر کنندگان نسخه ساختگی و جعلی این اساسنامه را به صورت قانونی مورد پیگرد قرار می‌دهند....

به گزارش مدال و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس اعلام کمیته امور استان ها آخرین نسخه از اساسنامه هیئت های فوتبال استان ها در تاریخ 24 مهرماه سال 1397 با امضای دبیرکل وقت فدراسیون و همراه با مهر رسمی فدراسیون در کلیه صفحات به تمامی استان ها ارسال شده و هیچ تغییری در ماده چهارده این اساسنامه در خصوص "برگزاری مجمع به ریاست رئیس یا یکی از نواب رئیس فدراسیون و در صورت عدم حضور شخص مدیرکل ورزش و جوانان استان " صورت نگرفته است.

همچنین در اساسنامه ارسال شده در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 نیز که پیش از این به هیئت ها ارسال و ابلاغ شده بود با امضای دبیرکل و تایید نایب رئیس وقت فدراسیون در کلیه صفحات باز هم هیچ تغییری در ماده 14 دیده نمی شود.
بر این اساس منبع نسخه منتشر شده که نشان گر معنای دیگری در خصوص این بند و تبصره بوده باشد برای کمیته امور استان ها نامشخص بوده و از این نظر مصداق انتشار سند غیر واقعی و مجعول با عنوان بخشی از اساسنامه هیات های فوتبال استان ها به شمار می رود که از سوی کمیته محترم حقوقی فدراسیون فوتبال مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
بدینوسیله تصاویر صفحات اول و همچنین ماده 14 اساسنامه فوق الذکر در هر دو نسخه سال های 1395 و 1397 که آخرین نسخه های مورد تایید بوده منتشر می گردد.

بیشتر بخوانید:

هشدار پروین به فدراسیون: برانکو بیاید دودستگی می‌شود

تگ ها


اخبار فدراسیون فوتبال فدراسیون فوتبال اطلاعیه فدراسیون فوتبال فوتبال