فدراسیون ورزش همگانی صاحب ساختمان دائمی می شود

با اعلام عبدالحمید احمدی، فدراسیون ورزش همگانی دارای ساختمان دائمی خواهد شد....

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون همگانی، نشست مشترک افشین ملایی رییس فدراسیون ورزش های همگانی، سید عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی و مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی با محوریت تأمین زمین برای احداث ساختمان فدراسیون در محل ورزشگاه آزادی و همچنین تأمین ساختمان جدید اداری فدراسیون برگزار شد.

با توجه به اهمیت ورزش های همگانی برای وزارت ورزش و جوانان و رویکرد حمایتی معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی مقرر شد زمینی به مساحت هزار متر جهت احداث ساختمان دائمی و مدرن فدراسیون ورزش های همگانی در اختیار فدراسیون قرار گیرد.

در مورد تغییر موقتی ساختمان اداری فدراسیون نیز تصمیم های مقتضی اتخاذ شد.

تگ ها


ورزش همگانی فدراسیون ورزشهای همگانی عبدالحمید احمدی