فدراسیون وزنه برداری آمریکا تایید کرد ؛عدم صدور ویزا به دو وزنه بردار ایرانی

فدراسیون وزنه برداری آمریکا رد شدن درخواست ویزای تنها یکی از وزنه برداران ایرانی را تایید کرد ......

فدراسیون وزنه برداری آمریکا رد شدن درخواست ویزای تنها یکی از وزنه برداران ایرانی را تایید کرد.

فیل اندروز، مدیر اجرایی فدراسیون وزنه برداری آمریکا دراین باره اعلام کرد: طبق قانون ۲۱۴ b  یکی از ورزشکاران ایران نتوانسته است ویزای آمریکا را دریافت کند. طبق این قانون افرادی که درخواست ویزای آمریکا می کنند باید تایید کنند که بعد از مسابقات قهرمانی جهان قصد بازگشت به خانه را دارند. در صحبت با بخش صدور ویزا ما دریافتیم که این ورزشکار مدارک کافی برای ثابت کردن این مساله را نداشت . سه نفر دیگر از تیم ملی ایران که جزو نمایندگان و تراپیست های تیم بودند نیز نتوانستند ویزا دریافت کنند. این افراد از کمیته برگزاری مسابقات دعوت نامه نداشتند.

اندروز در ادامه درباره این که فدراسیون وزنه برداری ایران دوباره برای این ورزشکار درخواست ویزا داده است، گفت : ما مطمئن هستیم که این یک ورزشکار با ارائه مدارک لازم می تواند ویزا دریافت کند.

درحالی که بنا به اخبارمنتشر شده صالح چراغی و ایوب موسوی که در وزن های ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم وزنه می زنند، ویزا دریافت نکرده اند.

مدیر اجرایی فدراسیون وزنه برداری آمریکا درباره این مساله، گفت که هیچ کدام از این دو وزنه بردار درلیست اولیه ایران نبوده اند و نامه های مربوط به دعوت به گرفتن ویزا را نداشتند.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال