فرانسه یا انگلیس؛ مقصد نهایی قدوس

همان طور که پیش بینی میشد ستاره دوملیتی ایران تنها یک گام با جدایی از باشگاه سوئدی و ورود به چالشی جدید و هیجان انگیز در لیگی معتبر فاصله دارد ......

همان طور که پیش بینی می‌شد ستاره دوملیتی ایران تنها یک گام با جدایی از باشگاه سوئدی و ورود به چالشی جدید و هیجان انگیز در لیگی معتبر فاصله دارد.
 سامان قدوس در بازگشت از جام جهانی یکی از چهرههای درخشان اوسترسوند در لیگ سوئد بود تا جایی که گلزنیهای مهاجم ایرانی باعث شد تا این تیم تا رده چهارم جدول صعود داشته باشد.
همین درخشش کافی بود تا اخبار پیرامون انتقال و فروش او به باشگاه های بزرگ اروپایی در صدر رسانه های سوئد قرار بگیرد تا جایی که آخرین خبرها از نهایی شدن مقصد آینده سامان حکایت دارد. بنا به نوشته رسانههای نزدیک به اوسترسوند قدوس فصل بعد را در یکی از دو کشور فرانسه و انگلیس سپری خواهد کرد چون دو باشگاه از این کشورها در حال رقابت برای جلب نظر مساعد سران سوئدی برای خرید ستاره ایرانی هستند.
از بوردو در فرانسه و سوانزی سیتی در انگلیس به عنوان دو مشتری اصلی قدوس نام برده می شود که هر کدام طی 48 ساعت گذشته مذاکرات مفصلی با اوسترسوند برای خرید این بازیکن 24 ساله داشتند. در واکنش به این اخبار سامان به یکی از سایت های سوئدی گفت:« تنها چیزی که می توانم به آن اشاره کنم این است که نمیدانم این هفته می توانم برای اوسترسوند به میدان بروم یا نه؟ چون هر لحظه ممکن است خبری به گوشم برسد و چمدان هایم را برای ترک تیم جمع کنم».
با این وجود سرمربی اوسترسوند برای بازی هفته چهاردهم لیگ سوئد برابر ساندسوال نام سامان قدوس را در فهرست 18 نفره خود قرار داد تا به وعده ای که پیرامون بهره بردن از کاپیتان ایرانی خود تا آخرین دقیقه حضور به طرفداران داده بود، عمل کند.

تگ ها


فوتبال