فردوسی‌پور گفت می خواهد کارش را در شبکه سه ادامه دهد

مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان همچنان دوست دارد سوژه باشد....

مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان همچنان دوست دارد سوژه باشد.

مازیار ناظمی که امروز اعلام کرده بود از عادل فردوسی پور خواسته بجای او در وزارت ورزش و جوانان فعالیت کند، متن دیگری را منتشر کرد.

به گزارش مدال، ناظمی که اساسا دوست دارد سوژه باشد و در دنیای مجازی خود را مطرح کند در متنی دیگر اعلام کرده که فردوسی پور تمایلی ندارد تا در وزارت ورزش و جوانان جای او را بگیرد و دوست دارد کارش را در شبکه سوم سیما ادامه دهد.