فرزاد حاتمی: کرنر منجر به گل استقلال، کرنر نبود/ ویدیو

فرزاد حاتمی پس از شکست مقابل استقلال گفت کرنر منجر به گل استقلال، کرنر نبود....

ویدیوی صحبت های فرزاد حاتمی را تماشا می کنید.