فرشاد علیزاده سرمربی تیم کشتی نوجوانان شد

دستیار محمد بنا سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران شد فرشاد علیزاده، دستیار محمد بنا در المپیک ری ......

دستیار محمد بنا سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران شد

فرشاد علیزاده، دستیار محمد بنا در المپیک ریو، به عنوان سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان انتخاب شد.

وی از قهرمانان سابق جهان و آسیا است که از این پس سکاندار تیم کشتی فرنگی نوجوانان خواهد بود.

تگ ها


اخبار روز کشتی