فرمول انتخاب سرمربی تیم ملی مشخص شد

به نظر می اید انتخاب سرمربی تیم ملی فرمول مشخصی دارد....

به نظر می اید انتخاب سرمربی تیم ملی فرمول مشخصی دارد.

به گزارش مدال،هنوز خبری از اعلام نام سرمربی جدید تیم ملی نیست و فوتبال ایران همچنان جانشینی برای کارلوس کی روش ندارد.

در این میان اما اظهار نظر دو عضو هیات رئیسه تا حد زیادی فرمول انتخاب سرمربی تیم ملی را عیان می کند.اصفهانیان و طالقانی در دو اظهار نظر متفاوت،از مذاکره تاج با مربیان مدنظرش خبر داده و البته هیات رئیسه را تصمیم گیرنده نهایی معرفی کرده اند.

 

اصفهانیان:قرار ما ابن بوده آقای تاج با چند گزینه مذاکره کنند و تصمیم لازم را بگیرند .سپس اسامی به  هیات رییسه بیاید. در هیات رئیسه با هم بحث کرده و یکی از گزینه ها انتخاب خواهد شد.بنابراین تا همین حالا اسمی در هیات رییسه مطرح نشده است. حرف همه هم این بود با کی روش پیشرفت کردیم و باید آن را ادامه دهیم.پس مربی تیم ملی خارجی باشد. 

طالقانی:قرار شد گزینه هادر کمیته فنی بررسی شده و سپس در هیات رییسه نهایی شود.تا به الان هم هیچ نامی در هیات رئیسه مطرح نشده است.