فرمول یک؛ فرستاپن، سیلور استون را فتح کرد

راننده هلندی تیم ردبول فاتح گرندپری انگلستان شد....

پس از فرستاپن هم دو راننده تیم مرسدس یعنی لوییس همیلتون و والتری بوتاس به ترتیب دو و سوم شدند.

سباستین فتل و شارل لکرک رانندگان تیم فراری در این گرندپری هم ناکام بودند تا بار دیگر قافیه را به سایر رقبا ببازند.

تگ ها


مسابقات فرمول یک