فرمول یک؛ همیلتون، فاتح هزارمین گرندپری فِراری

راننده انگلیسی تیم مرسدس، فاتح گرندپری اتومبیلرانی فرمول یک ایتالیا شد....

والتری بوتاس، دیگر راننده تیم مرسدس و الکس آلبون از ردبول، دوم  سوم شدند.

این مسابقه، هزارمین گرندپری تاریخ تیم فراری بود. شارل لکلرک و سباستین فتل، رانندگان تیم فراری در این رقابت هشتم و دهم شدند.

در دورهای نهم و چهل و ششم این مسابقه، تصادف‌های رخ داد که ۸ راننده (اشترول، اوکان، ساینس، جیوویناتزی، لطیفی، ماگنوسن، فرستاپن و گسلی) از دور رقابت خارج شدند.

آخرین بازی که یک گرندپری با ۲ پرچم قرمز مواجه شده بود، سال ۲۰۱۶ برزیل بود.

مرحله بعدی مسابقات فرمول یک در پیست سوچی کشور روسیه برگزار خواهد شد.

تگ ها


مسابقات فرمول یک لوئیس همیلتون اتومبیل رانی