فرمول یک 2018؛ خلاصه دور دوم تمرینی گرند پری اسپانیا

دور دوم تمرینی در گرندپری اسپانیا با اول شدن لوئیس همیلتون از مرسدس به پایان رسید و دنیل ریکاردو و مکس ورستاپن از ردبول دوم و سوم شدند ......

دور دوم تمرینی در گرندپری اسپانیا با اول شدن لوئیس همیلتون از مرسدس به پایان رسید و دنیل ریکاردو و مکس ورستاپن از ردبول دوم و سوم شدند. سباستین فتل از فراری و والتری بوتاس از مرسدس هم در مقام های چهارم و پنجم ایستادند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس