فرمول 1؛ مرسدس در ردیف اول گرندپری اسپانیا

لوئیس همیلتون و والتری بوتاس دو راننده تیم مرسدس بنز سریعترین زمان تعیین خط جایزه بزرگ اسپانیا را به نام خود ثبت کردند و از ردیف اول مسابقه را آغاز خواهند کرد ......

لوئیس همیلتون و والتری بوتاس دو راننده تیم مرسدس بنز سریع‌ترین زمان تعیین خط جایزه بزرگ اسپانیا را به نام خود ثبت کردند و از ردیف اول مسابقه را آغاز خواهند کرد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس