فرنگی‌کاران با سه مرحله اردو به جهانی نروژ می‌روند

تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان که اردوی آماده سازی خود را از ۲۵ مرداد آغاز کرد، تا جهانی ۲۰۲۱ نروژ سه مرحله اردو برگزار خواهد کرد....

او قرار است در مسابقات جهانی نروژ نیز هدایت فرنگی کاران را برعهده داشته باشد. براین اساس از روز ۲۵ مرداد ماه اولین مرحله از اردوی مسابقات جهانی در خانه کشتی آغاز شد.

این اردو ۷ شهریور ماه به پایان رسیده و فرنگی کاران بعد از استراحتی ۴ روزه، مجددا از ۱۱ شهریور در خانه کشتی حاضر خواهند شد.

این تیم تا جهانی نروژ سه مرحله اردوی آماده سازی را پشت سر خواهد گذاشت.

تگ ها


کشتی فرنگی