فرهاد، شکلاتی برای سکوت تیفوسی ها

عشق هواداران استقلال به مجیدی، تیفوسی ها را خوشحال کرد...

عشق هواداران استقلال به فرهاد مجیدی، تیفوسی ها را امروز خوشحال کرده است، اما برخی، چیز دیگری می گویند.

تگ ها


فوتبال