فرهاد مجیدی در باشگاه چه می‌کند؟

حضور فرهاد مجیدی در باشگاه استقلال به فعالیتهای امروز باشگاه گرما بخشیده است ....

به گزارش ورزش سه ، سرمربی   استقلال از امروز جهت عقد قراردادهای بازیکنان تمدیدی و جدید این تیم در ساختمان باشگاه استقلال حضور یافته و خودش شخصا در حال پیگیری کارهاست.

فرهاد مجیدی از ساعت ۴ عصر امروز در طبقه پنجم باشگاه استقلال در جلساتی که به اتفاق احمد مددی، مدیرعامل باشگاه با بازیکنان مدنظر او در حال برگزاری است، شرکت کرده و گفته می‌شود که او تصمیم دارد، طی روزهای آینده این روند را ادامه دهد تا تکلیف نهایی تیم و بازیکنان انتخابی او مشخص شود.

 البته این گونه کارها برعهده سرمربی نیست و جزو وظایف مجیدی محسوب نمی‌شود اما فرهاد به صورت ویژه به کمک باشگاه استقلال جهت جذب بازیکنان جدید و تمدیدی رفته است تا کمکی برای رفع مشکلات متعدد باشگاه در این روزها باشد.

تگ ها


فرهاد مجیدی استقلال تهران